Thông báo

Về việc cấp phát đồng phục cho nhân viên: từ ngày 15 tháng 5 mỗi nhân viên sẽ được phát 2 bộ đồng phục.

Về việc dán logo các xe tải: từ ngày 15 tháng 5 tất cả các xe tải đông lạnh của Tân Bảo An sẽ được dán logo.

moncler outlet uk,christian louboutin sale,ralph lauren outlet,louis vuitton outlet,michael kors bags uk,ralph lauren outlet,cheap ralph lauren,christian louboutin outlet,cheap louis vuitton,ralph lauren outlet online
cheap christian louboutin,wedding dresses online,ralph lauren online shop,louis vuitton sale,michael kors outlet,ralph lauren sale,christian louboutin online,wedding dresses online uk,ralph lauren pas cher