Chuỗi cung ứng căn bản

CĂN BẢN VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Qua phần này, nhân viên sẽ hiểu được những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về Chuỗi cung ứng và làm sao để Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

1.1        Định nghĩa chuỗi cung ứng

 

Chuỗi cung ứng là chuỗi liên kết các hoạt động cung cấp nguyên liệu, sản xuất và phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng.

1.2        Quản lý chuỗi cung ứng

 

 Quản lý các hoạt động trong chuỗi nhằm tạo ra:

Giá trị

Xây dựng lợi thế cạnh tranh

Tối ưu hóa hoạt động Logistics

Cung cấp theo đúng nhu cầu

Đo lường hiệu quả

1.3        Các hoạt động cơ bản trong chuỗi cung ứng

 

1. Lên kế hoạch

2. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu

3. Sản xuất

4. Giao hàng

5. Trả hàng

1.4        Chuỗi cung ứng tạo ra giá trị gì

 

1. Giá trị tài chính – lợi nhuận

2. Giá trị cho khách hàng:

Chất lượng

Giá rẻ

Mạng lưới phân phối rộng khắp

Dịch vụ tốt

3. Giá trị xã hội

Phát triển bền vững

Đóng góp cho các hoạt động xã hội

Bảo vệ môi trường

1.5        3 nhân vật căn bản trong chuỗi cung ứng

1.6        2 khuynh hướng phát triển của chuỗi cung ứng

 

Phát triển dọc

1 cty sở hữu nhiều phần của chuỗi cung ứng từ khai thác nguyên liệu, SX, phân phối, trưng bày, bán sỉ, bán lẻ…

Phát triển ngang:

Công ty tập trung vào thế mạnh riêng và thuê ngoài các hoạt đông khác.

1.7        Bốn cấp độ phát triển của một công ty

 

Cấp độ 1:

Hoạt động chưa có kế hoạch, chưa có mục tiêu cụ thể, các phòng ban, các thành phần trong chuỗi cung ứng chưa có liên kết, phục vụ khách hàng, đối tác theo phong cách “giao dịch” => “Mạnh ai nấy làm”.

Cấp độ 2:

Hoạt động đã có kế hoạch, mục tiêu nhưng “manh mún” và ngắn hạn phản ứng lại nhu cầu tức thời. Tối ưu hóa nhưng chưa toàn diện, giảm chỗ này, tăng chỗ khác, các phòng ban bộ phận đã có kế hoạch nhưng chưa liên kết tốt với nhau.

Cấp độ 3:

 Hoạt động có kế hoạch, mục tiêu cụ thể, các phòng ban bộ phận liên kết chặt chẽ, hoạt đông hướng đến mục tiêu theo chiến lược chung của tổ chức.

Cấp độ 4:

Toàn bộ các phòng ban, bộ phận trong công ty là một khối thống nhất hướng đến chiến lược chung, tối ưu hóa toàn diện và liên kết chặt chẽ với các đối tác bên ngoài hướng đến lợi ích chung.

1.8        3 chiến lược hoạt động căn bản

 

1. Hoạt động dựa trên nhu cầu:

Kế hoạch dựa trên nhu cầu của thị trường, yêu cầu chuỗi cung ứng nhanh và có nguồn thông tin chính xác

2. Hoạt động dựa trên dự báo:

Kế hoạch theo dự báo, yêu cầu chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và dự báo chính xác

3. Hoạt động dựa trên đặc thù của nghành hàng:

Kế hoạch theo từ nghành hàng riêng biệt

1.9        5 yếu tố căn bản tạo nên thành công của một chuối cung ứng

 

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu phân chia quyền hành và trách nhiệm rõ ràng

2. Quy trình

Quy trình hoạt động hiệu quả gắn kết các bộ phận

3. Công nghệ

Hệ thống công nghệ và thông tin hoàn thiện đáp ứng được các yêu cầu và hỗ trợ tối đa các hoạt động

4. Nhân lực

Nguồn nhân lực chất lượng kỹ năng cao và phù hợp là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt.

5. Thước đo

Có các thước đo hoạt động chuẩn mực và phù hợp giúp nắm bắt tình hình hoạt động của chuỗi và đề ra các biện pháp tối ưu hóa, cải tiến liên tục

 

moncler outlet uk,christian louboutin sale,ralph lauren outlet,louis vuitton outlet,michael kors bags uk,ralph lauren outlet,cheap ralph lauren,christian louboutin outlet,cheap louis vuitton,ralph lauren outlet online
cheap christian louboutin,wedding dresses online,ralph lauren online shop,louis vuitton sale,michael kors outlet,ralph lauren sale,christian louboutin online,wedding dresses online uk,ralph lauren pas cher