Căn bản logistics

DỊCH VỤ LOGISTICS

Trong phần này, nhân viên sẽ hiểu được những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về Logistic, về dịch vụ, dịch vụ Logistics, yếu tố vận chuyển có vai trò như thế nào trong ngành Logistic.

1.1        Khái niệm Logistics

 

Khoa học và nghệ thuật điều phối các hoạt động trong chuỗi cung ứng để giao nhận hàng:

Đúng số lượng

Đúng mặt hàng

Đúng thời gian

Đúng chất lượng

1.2        Mục đích của Logistics

 

1. Đáp ứng nhanh các yêu cầu của khách hàng và các thay đổi của thị trường

2. Tạo ra tính ổn định cho các hoạt động logistics

3. Giảm hàng tồn kho

4. Dịch vụ logistics đạt chất lượng cao và phù hợp

5. Hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc khách hàng

1.3        Vai trò của Logistics

 

1. Vận chuyển

Lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp, chi phí thấp nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giảm thiểu hư hỏng

2. Kho bãi

Quản lý hàng tồn kho và các hoạt động kho bãi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất

3. Quản lý đối tác logistics thứ 3 và thứ 4

Quản lý các hoạt động logistics thuê ngoài

4. “Reverse” logistics

Quản lý các hoạt động trả về, tái chể, sửa chữa hay tiêu hủy

5. Logistics XNK

Quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu

1.4        Khái niệm dịch vụ

 

Dịch vụ là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, có các đặc thù sau đây:

Không có hình dạng cụ thể

Sản xuất và tiêu dùng cùng lúc

Có sự tác động của khách hàng trong quá trình thực hiện

Chất lượng thay đổi tùy thuộc vào con người và cách thức thực hiện

Dịch vụ không thể lưu trữ (lưu kho)=> Biến động giá và chất lượng tùy theo thời điểm cung cầu

1.5        Đánh giá chất lượng dịch vụ

 

1. Ổn định

2. Đáp ứng nhanh

3. Đáng tin cậy

4. Thấu hiểu và đồng cảm

5. Hình ảnh chuyên nghiệp

1.6        Giá trị của dịch vụ

 

Giá trị của dịch vụ được quyết định bởi khách hàng

1.7        Internet có tác động như thế nào đối với dịch vụ

 

Khách hàng có nhiều thông tin và nhiều lựa chọn hơn

Khách hàng có thể cung cấp thông tin các đánh giá về sản phẩm lên mạng

1.8        Các yếu tố tạo nên một công ty dịch vụ xuất sắc

 

1. Hoạt động dựa trên chiến lược:

Hiểu rõ khách hàng là ai? Nhu cầu là gì? Và có chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng

2. Đặt chất lượng, uy tín lên trên lợi nhuận

3. Có các chuẩn mực chất lượng phù hợp

4. Lợi nhuận dựa trên từng phân khúc khách hàng

5. Có hệ thống đo lường kiểm soát chất lượng dịch vụ

1.9        Khái niệm về dịch vụ Logistics

 

Là các dịch vụ hỗ trợ cho chuỗi cung ứng nhằm giao nhận hàng đúng kế hoạch, số lượng, chất lượng, mặt hàng

1.10    Các loại dịch vụ Logistics

 

1. Vận tải

2. Kho Bãi

3. Bán phần

4. Toàn diện

1.11    Vai trò của vận chuyển đối với ngành Logistics

 

1. Giúp chuỗi cung ứng kết nối và hiệu quả

2. Tạo ra giá trị về thời gian và địa điểm

3. Giúp chuỗi cung ứng mở rộng mạng lưới phân phối

4. Gia tăng thị phần

5. Cung cấp hàng hóa với giá thấp

1.12    Các yếu tố ảnh hưởng tới giá dịch vụ vận chuyển

 

Khoảng cách

Khối lượng

Số khối

Trọng lượng

Khả năng chất xếp

Giá trị hàng hóa

Đặc thù của mặt hàng

Xếp dỡ

Thị trường

Thời gian

1.13    Chiến lược về giá của dịch vụ vận chuyển

 

Dựa trên chi phí

Dựa trên giá trị dịch vụ

Dựa trên chi phí và giá trị

moncler outlet uk,christian louboutin sale,ralph lauren outlet,louis vuitton outlet,michael kors bags uk,ralph lauren outlet,cheap ralph lauren,christian louboutin outlet,cheap louis vuitton,ralph lauren outlet online
cheap christian louboutin,wedding dresses online,ralph lauren online shop,louis vuitton sale,michael kors outlet,ralph lauren sale,christian louboutin online,wedding dresses online uk,ralph lauren pas cher